zapatillaroja.es
"Siempre es más valioso tener el respeto que la admiración ( Jean Jacques Rousseau )"


...Volver
Aprovat (PER UNANIMITAT) la moció que ens va facilitar la COORDINADORA D’ESTUDIS EÒLICS DEL COMTAT

Aquesta passada vesprada,18 de juliol , en el plenari municipal, el COL·LECTIU 03820 junt amb la resta dels partits de la corporació, hem aprovat (PER UNANIMITAT) la moció que ens va facilitar la COORDINADORA D’ESTUDIS EÒLICS DEL COMTAT per a que la SERRA D’ALFARO continue sent zona ZEPA i s’impedisca la instal·lació de parcs eòlics a la zona.

MOCIÓ PER AL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE COCENTAINA PRESENTADA PER LA COORDINADORA D’ESTUDIS EÒLICS DEL COMTAT.


Han passat ja 9 anys des de l’exposició a informació pública (feta en 2004)del Pla Especial de la zona 14 del Pla Eòlic Valencià que contempla la instal•lació de 2 parcs eòlics en la Serra d’Almudaina i 1 parc en la Serra d’Alfaro, en total 50 molins de 100 m d’altura i 2 MW cadascun. Encara que des de la Coordinadora apostem obertament i des de sempre per l’ús racional de les energies renovables, entenem que els beneficis derivats de la instal•lació de parcs eòlics depenen en gran mesura de la presència de vent suficient i de la seua ubicació adequada i no agressiva amb el medi.
Entenem també que en la zona 14 mai no s’ha demostrat l’existència de recurs eòlic (recordem la vergonyosa fotografia d’un tècnic de Conselleria amb una bufanda com a anemòmetre) i que la viabilitat econòmica (per a l’empresa) era deguda a les generoses primes que venien atorgades pel govern central i pagades per tots els contribuents amb la factura de la llum. Mentre que per als pobles suposava una pèrdua de valor dels seus terrenys i habitatges, una merma en la qualitat de vida (impactes visuals i acústic…) i paisatgísticament l’impacte sobre fauna, flora i territori anava a ser molt fort i irreversible. La població s’hi va manifestar obertament signant 40.000 al•legacions pendents encara de resposta. En aquestes condicions, res no justificava la instal•lació de molins de vent excepte el lucre desaforat d’una empresa privada que mai no ha pogut verificar una quantitat de llocs de feina i compensacions econòmiques als pobles.
La situació semblava haver canviat quan en 2010 es va presentar des de la Coordinadora un recurs per caducitat de l’expedient (que encara està pendent de sentència) i quan també eixe any es van enretirar les subvencions desaforades a les renovables perquè el context de crisi generalitzada demanava retallades en tots els sectors.
Però heus ací que hem sigut sabedors de què l’empresa que finalment té la concessió dels molins de la zona 14 (l’empresa EYRA participada al 100% per la famosa constructora ACS) va interposar un recurs (per no haver tingut tràmit d’audiència) contra la designació de ZEPA (zona d’especial protecció per a les aus, una figura legal europea que impossibilita, segons les normes del pla eòlic valencià, la construcció de parcs eòlics) a la serra d’Alfaro concedida també en 2009. La sentència d’eixe recurs va ser emesa en gener de 2013 i no s´ha conegut fins a juny, que és quan la Coordinadora n’ha tingut coneixement i no per vies oficials. Eixa sentència revoca la protecció ambiental de ZEPA de la serra de manera unilateral sense cap base científica i ornitològica que ho justifique, sense que existesca cap precedent en tot l’estat d’una actuació semblant i obrint les portes a la implantació, no solament dels parcs eòlics (els quals, sense primes, no són viables però l’empresa pot demanar una compensació econòmica pel fet), sinó també a urbanitzacions, camps de golf, mineria… 

Per tot açò demanem al Consistori que: -Exigesca a la Generalitat Valenciana un major compromís ambiental recorrent la sentència que annul•la la ZEPA d’Alfaro, sobre la qual ha mantingut un silenci difícil d’entendre. 

-Exisgesca a la Generalitat Valenciana que annul•le els parcs eòlics projectats sobre zones ZEPA (com ja prohibeix la normativa) i sobre zones IBA (Important Bird Area) que legalment han de ser ZEPA. Alfaro és IBA, i només parcialment fou transposada a ZEPA, condició que ara se li ha revocat. 

-Que s’estudie la ampliació de ZEPAs (que formen part de la Xarxa Natura 2000 europea) segons criteris únicament ornitològics i científics sense condicionaments econòmics i/o urbanístics.

-Que s’evite que qualsevol projecte constructiu o infraestructura incompatible siga executat en un espai natural protegit, i més encara, que per a què el projecte tire avant siga desprotegit aquest espai per a què no hi haja traves administratives.
Per a tal fi, demanem que l’Ajuntament envie aquesta moció amb el resultat de la votació a les Conselleria de Medi Ambient i la Conselleria de Justícia per a què siguen sabedors de la posició dels municipis de la comarca.

En Cocentaina a 18 de juliol de 2013


...VolverL'Ajuntament de Cocentaina aposta per la recuperació dels llavadors recuperant el del Pla de la Font
Aquesta actuació de millora i preservació del patrimoni es suma a altres anteriors com la recuperació del llavador dels Algars.Cocentaina no tindrà servei de tren durant 6 setmanes per obres en les vies
L'Ajuntament no ha rebut cap avís ni comunicat oficial sobre aquestes actuacions i sobre l'aturada del serveiAviso legal