zapatillaroja.es
"Siempre es más valioso tener el respeto que la admiración ( Jean Jacques Rousseau )"


...Volver
El Col•lectiu 03820-Compromís proposa que les retribucions als càrrecs polítics es puguen redistribuir millor sense generar major despesa

Després d’algunes reunions entre els diferents partits que formen el consistori municipal, el grup municipal considera que "es poden redistribuir millor les retribucions als càrrecs polítics sense que això supose major despesa per a l’ajuntament”.

Cal recordar, que en l’anterior plenari de l'Ajuntament de Cocentaina, celebrat el dia 9 de juliol, es va rebutjar amb l'oposició del Partit Popular, Col·lectiu 03820-Compromís i Guanyar, la proposta de retribucions per als regidors presentada pel PSOE. Mireia Estepa proposava alliberar-se amb un salari de 42.915’20€, tindre una regidora alliberada a temps complet i els cinc regidors restants amb dedicació parcial. Evidentment, aquesta proposta només contemplava als set regidors del PSOE. El que si es va aprovar, amb el nostre vot en contra, són les retribucions per assistències, mantenint els plenaris i comissions en 85 i 57 euros respectivament però augmentant un 40% les assistències a la Junta de Govern (que passaven de 57 a 80€), on només assisteixen els membres del PSOE.

Amb aquesta proposta, semblava que res havia canviat. Desitgem “evitar que els polítics puguem cobrar el que ens done la gana, en funció de qui governe en cada moment", explica Anduix. És per açò que volem fixar unes retribucions raonables mitjançant un Reglament Orgànic Municipal (ROM) aprovat per consens. Per això vàrem considerar NO aprovar qualsevol retribució econòmica (inclosa la que ens pertocara als nostres regidors i regidores) fins que –almenys- no arribàrem a un acord.

Hem tingut vàries reunions, on cada grup municipal ha plantejat diversos escenaris possibles amb major o menor cost per a les arques municipals. Nosaltres defensem que en el ROM estiga –de manera clara- quines han de ser eixes retribucions i com s’han de distribuir. Evidentment, emparats per l’actual legislació, la variabilitat de solucions és molt gran. El Col·lectiu 03820-Compromís “no hem volgut fer cap valoració pública d’eixes propostes perquè encara estan moltes per enllestir i no volíem entorpir les negociacions”. Després d’algunes declaracions fetes per altres formacions polítiques, ens veiem en la necessitat d’explicar els nostres plantejaments.

En primer lloc volem deixar clar que “l’alcaldessa de Cocentaina ha de cobrar un sou, ja que es dedica professionalment a exercir com a tal”. Els 42.915’20€ són, ni un cèntim més ni menys, el que cobrava l’anterior alcalde Briet, aprovats en l’anterior legislatura. Nosaltres no vàrem aprovar en el passat plenari aquesta retribució perquè considerem que tant el salari de l’alcaldessa, com el de la resta de regidors, de l’equip de govern o de l’oposició, s’han de tractar en conjunt. Després d’aquestos dies de negociacions, i “vist que resultarà molt complicat arribar a un acord vinculat al ROM, ens replantegem el nostre vot, sempre i quan, la solució no supose un notable increment en la despesa municipal”. Per això ens sorprenen les declaracions del Partit Popular acusant-nos de què volem incrementar en 50.000 € les despeses en retribucions, quan en totes les reunions hem mantingut que “haurem d’estudiar totes les opcions sense que això supose un augment considerable de la despesa”.

Malgrat algunes actituds autoritàries, el Col·lectiu 03820-Compromís seguirem dialogant i plantejant solucions als problemes del nostre poble. “Som coneixedors de la dificultat que suposa arribar a un acord unànime, considerem que les reunions que hem tingut -i segurament tindrem- resulten positives ja que per primera vegada no estem només mirant a 4 anys vista”. Sabem que darrere de tot açò hi ha interessos partidistes, polítics, personals, etc però sentar-nos a debatir-ho és un acte de democràcia al qual estem poc acostumats en èpoques de majories absolutes.

 


...VolverL'Ajuntament de Cocentaina aposta per la recuperació dels llavadors recuperant el del Pla de la Font
Aquesta actuació de millora i preservació del patrimoni es suma a altres anteriors com la recuperació del llavador dels Algars.Cocentaina no tindrà servei de tren durant 6 setmanes per obres en les vies
L'Ajuntament no ha rebut cap avís ni comunicat oficial sobre aquestes actuacions i sobre l'aturada del serveiAviso legal